Article La innovació educativa fonamentada en l´evidència científica
RESUM ARTICLE

Al llarg de la història, l’esser humà ha necessitat construir marcs teòrics per interpretar i conèixer els diferents fenòmens i factors que intervenen en el desenvolupament de les persones en els diversos àmbits d’actuació; marcs teòrics que ajuden a comprendre les diverses realitats i millorar les respostes als problemes que aquestes plantegen. És així com en totes les professions la capacitat de fonamentar les decisions que s’han de prendre ha permès avançar amb més seguretat. En la majoria dels casos, les aportacions de les ciències han estat cabdals per l’establiment de pautes d’intervenció acceptades per tots els col·lectius de professionals del ram corresponent.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €