Article La innovació en els projectes Comenius.
RESUM ARTICLE

En aquest article, es planteja la innovació que per si mateixos aporten els projectes Comenius, pel que fa a la democratització del procés d'ensenyament- aprenentatge, a la multiculturalitat, al coneixement de les llengües i a l'estudi d'aquestes, a l'ús de les TIC i a valors implícits amb el fet de sentir-se ciutadans i ciutadanes a Europa i al món.

AUTORS
Solsona Bertrán, Eulàlia
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Europa a Catalunya
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL