Llibre La integració de l'alumnat immigrant al centre escolar Orientacions, propostes i experiències


FORMATS DISPONIBLES
16,20 €
15,39 €
11,40 €
10,83 €
Resum del llibre
El llibre analitza les actituds de la societat d'acollida, la normalització de l'emplaçament escolar, el treball amb les famílies, les estratègies per treballar a l'aula, i fa una valoració d'experiències.