Llibre La inteligencia corporal en la escuela Análisis y propuestas


FORMATS DISPONIBLES
18,00 €
17,10 €
12,60 €
11,97 €
Resum del llibre
L’escola hauria de donar més importància al cos i, des del camp de la motricitat, hem d’atendre de manera exhaustiva l’educació corporal. Una societat com la nostra, avui dia força obsessionada amb el cos, hauria de tenir a l’escola un lloc de reflexió i anàlisi del que és corporal, així com aplicacions de pràctiques corporals específiques.
Els capítols que conformen aquest text aporten reflexions i aplicacions didàctiques pel que fa als models corporals a la societat, la seva publicitat i els estereotips; sobre la corporalitat en les arts escèniques; sobre la seva incidència en la intel·ligència corporal i en com analitzar la comunicació paraverbal de discents i docents.