Capítol La interculturalidad como modelo de gestión de la diversidad cultural. Posibilidades y obstáculos
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’exploren les aportacions recents sobre la conceptualització de la interculturalitat, i es proposa una reflexió en profunditat sobre el nou cosmopolitisme, la hibridació cultural i la diversitat radical o transcultural com a components essencials del model intercultural. Així mateix, es tracten els obstacles de la interculturalitat inherents a la construcció del discurs i els que deriven del plantejament social neoliberal, és a dir, els que provenen del context ideològic europeu actual.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Aquest llibre tracta sobre la gestió de la diversitat cultural, i pretén provocar un debat sobre com conjugar de manera vàlida i coherent l'acció comunitària des d'un model intercultural en l'àmbit local. Pretén també un segon objectiu de naturalesa política que té molt a veure amb la situació social actual i amb el compromís per transformar-la vers escenaris de convivència on es respectin els drets humans. El llibre assenyala l'època present com un brou de cultiu potent del que podríem anomenar neototalitarisme, promovent, de fons, un replegament identitari, una negació de la diversitat com a riquesa i una imposició d'estàndards socials que trenquen els fràgils fils de la convivència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I
Parte II