Capítol La intervención con el alumno
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en la importància de conèixer l'alumne per ajustar al màxim l'ajuda educativa que necessita en el procés d'aprenentatge, establint les relacions que existeixen entre aprenentatge i desenvolupament. També s'hi comenta l'elaboració d'un pla educatiu individualitzat que guiï la intervenció al llarg del curs i que serveixi per coordinar les actuacions dels diversos professionals (mestres, professors, logopedes, psicopedagogs, orientadors...), així com del tipus de relació individual que necessita un alumne amb dificultats per aprendre i desenvolupar al màxim les competències bàsiques per continuar aprenent. Finalment, es tracta la relació amb la família al llarg del curs, concretant unes quantes ajudes que ens poden oferir i també les que els podem oferir en l'educació del seu fill o filla.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que aborda l'atenció dels alumnes amb discapacitat intellectual a les escoles ordinàries, que ofereix instruments per detectar i avaluar l'alumnat de totes les etapes educatives, alhora que planteja estratègies d'organització i intervenció a l'aula amb exemples de pràctiques realitzades a diferents escoles, i tenint en compte tant a l'alumne individualment com en la seva interacció amb els companys. També es dóna importància a la collaboració entre els diferents membres de l'equip docent i a la relació amb les famílies dels alumnes per facilitar-ne la inclusió escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE