Capítol La intervención de Fundación Meniños con las familias de alto riesgo en el contexto de protección de menores
RESUM CAPíTOL

La Fundació Meniños és una ONG que treballa pels drets de la infància i l’adolescència en situació de dificultat social. El programa d’integració familiar que es presenta en aquest capítol parteix de la premissa que gran part de les famílies que tenen algun dels seus membres en un centre de protecció o en situació de risc de desprotecció poden arribar a solucionar les seves dificultats i possibilitar l’agrupament amb un suport adequat. El seu origen va ser la necessitat de crear alternatives vàlides a la institucionalització dels infants en el sistema de protecció del nostre país.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
És un llibre que ajuda a identificar i analitzar bones pràctiques d'intervenció adreçades a afavorir el benestar i la inclusió social del collectiu d'adolescents basant-se en el protagonisme i la centralitat de la persona, en aquest cas el nen, la nena o l'adolescent. Destaquen la importància d'una intervenció global i integral de diferents professionals i l'avaluació dels resultats, l'impacte dels programes i les possibilitats de transferibilitat. Cal tenir en compte el model elaborat d'indicadors de bones pràctiques d'inclusió social i els instruments, molt útils, tant per dissenyar polítiques públiques com per guiar els mateixos processos d'intervenció socioeducativa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación institucional y políticas de intervención
Parte II: Aproximación teórica: ejes para la puesta en práctica de una intervención preventiva y com
Parte III: Aproximación práctica: ejemplos de buenas prácticas