Capítol La investigación didáctica del profesorado: planificación, desarrollo y evaluación de proyectos en la enseñanza de la Biología y la Geología
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol es basa en els processos d’investigació didàctica, com a motor del desenvolupament professional i la millora de l’ensenyament de les ciències, proporcionant al llarg del capítol les orientacions i els exemples necessaris per comprendre el perfil i la funcionalitat específics dels processos d’investigació didàctica del professorat sobre els problemes d’ensenyament que detecta a l’aula.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Per al professor que ensenya ciències, és tan rellevant tenir uns fonaments teòrics sòlids que guiïn la seva actuació professional com disposar dels sabers metodològics per aconseguir una adequada intervenció docent en la pràctica de l’aula. Aquest volum aporta criteris i possibles pautes d’actuació docent inspirades en el coneixement actual de la didàctica de les Ciències, així com exemples concrets i àmplies referències sobre bones pràctiques en l’ensenyament de la Biologia i la Geologia; aquests continguts poden ser útils per al professor en formació inicial i també per al docent en exercici que vulgui potenciar el seu desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE