Capítol La investigación didáctico musical en la universidad española: Revisión de la producción del último sexenio
RESUM CAPíTOL

El mètode de treball seguit per a la investigació que recull aquest capítol s’ha centrat a elaborar una relació d’articles específics sobre educació musical, trobats en revistes de parla hispana, gràcies al rastreig de publicacions accessibles a Internet. Seguidament, s’ha procedit a catalogar el que s’ha trobat en grans blocs, que depenen d’una temàtica comuna, per esbossar, finalment, unes breus notes de síntesi sobre tot el que s’ha trobat amb relació a la didàctica musical. . FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’anomenada revolució digital obliga els agents educatius a una reflexió profunda al voltant de com els processos d’ensenyament i aprenentatge han d’adaptar-se als nous desenvolupaments tecnològics i a les tendències que sobre aquests s’articulen.

En aquest context, aquesta obra proporciona una visió de l’impacte de la tecnologia en els processos educatius i, per altra banda, visualitzar aportacions de la investigació i la innovació educativa que es caracteritzen per una aplicabilitat efectiva a les aules.

El llibre pretén capturar la naturalesa polièdrica de la tecnologia i, en conseqüència, analitza els desenvolupaments i les tendències tecnològiques emergents (BYOD, intel·ligència artificial, robòtica, etc.) amb el propòsit de brindar un coneixement pràctic de cara a una implementació efectiva de la tecnologia a les aules.Llibre disponible per capítols
INDICE