Capítol La labor tutorial en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol posa l’accent en la necessitat de la tutoria a l’educació secundària reflexionant sobre els seus objectius i la funció del tutor. Partint d’això, s’aborda la planificació de l’acció tutorial i orientadora tenint en compte el treball conjunt del tutor amb professors, famílies i l’atenció individual amb l’alumne. També ofereix elements de reflexió encaminats a l’educació de la motivació de l’esforç i a l’orientació acadèmica i professional. El capítol finalitza amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest llibre pretén reflexionar sobre el procés d’ensenyar i aprendre en el context de l’educació secundària per millorar-la. Les noves formes i els nous processos d’ensenyar i aprendre obliguen a repensar les funcions de la professió educativa i a desenvolupar una major capacitat de relació, de comunicació, de col·laboració, se saber gestionar les emocions i actituds, de compartir la problemàtica educativa. Hem d’augmentar la comunicació entre els professionals, la cooperació amb l’alumnat, el tractament dels conflictes, de la diversitat, de la democràcia, i incrementar la consciència que ensenyar i aprendre és complex i que s’ha de treballar en un projecte educatiu.


Llibre disponible per capítols
INDICE