Capítol La lectura está condicionada por las características de los textos
RESUM CAPíTOL

Què són els textos discontinus? De què parlem quan parlem de «tipus de text»? Quina és la utilitat didàctica d’una classificació per tipus de text? Aquest capítol parla de tots aquests elements fent un èmfasi especial en la irrupció dels textos digitals (o hipertextos) i en què impliquen pel que fa a les destreses lectores de l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €