Article La lectura i l´escolta crítiques Una condició per a la democràcia
RESUM ARTICLE

La lectura crítica és escolta crítica. Hi ha lectura crítica quan el pensament assoleix la màxima elevació; en la reconstrucció de les veus que parlen en els textos s’assumeix la dimensió crítica. Això no obstant, els governs són ambivalents quan es refereixen a la importància de la lectura crítica: al mateix temps que la invoquen, la neguen. En aquest article s’hi exposen alguns casos i s’hi il·lustren els aspectes propis de la lectura crítica.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €