Capítol La lengua como herramienta de aprendizaje
RESUM CAPíTOL

El capítol següent aborda l’estudi del llenguatge com a eina mental per a l’aprenentatge i analitza les seves característiques de disseny: la seva multidimensionalitat, autoreferencialitat i multimodalitat. Així mateix, es parla de l’ús i la reflexió sobre la llengua, tenint en compte els processos interns a través dels quals l’individu adquireix coneixement lingüístic amb relació a la llengua que ja sap i a la relació oral-escrit, parant atenció al paper de l’escriptura en la consciència lingüística i en el desenvolupament del pensament. El capítol inclou exemples i activitats per continuar reflexionant sobre els continguts treballats.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta del llenguatge i de la llengua en les seves vessants d’instrument per a la comunicació humana i de mitjà de pensament, i pretén contribuir a establir els fonaments per a un ensenyament lingüístic que presenta avui una gran complexitat i alts nivells d’exigència. S’hi discuteixen assumptes centrals de la sociolingüística, de la psicolingüística, dels estudis del discurs i de la llengua, de la literatura i de la imatge, del plurilingüisme i de les prescripcions curriculars per a l’ensenyament lingüístic a l’educació secundària.


Llibre disponible per capítols
INDICE