Capítol La lengua como indicador de (des)igualdad
RESUM CAPíTOL

En moltes ocasions la llengua reflecteix una societat determinada i permet albirar certs canvis socials i la seva evolució en el temps. La manera d'expressar-nos (per exemple, a l'hora d'adoptar un llenguatge inclusiu) pot tenir repercussions que van més enllà del merament lingüístic. L'ensenyament d'una llengua estrangera també haurà de fer partícip a l'alumnat d'aquests usos, de les novetats lingüístiques que es vagin produint i de les possibles connotacions de les expressions o el lèxic que triem. Contemplar les similituds i diferències existents en aquests usos en la primera llengua (L1) i la llengua estrangera (L2) pot ser un exercici de formació i conscienciació en diferents nivells educatius. La lingüística de corpus ofereix un enfocament metodològic de gran utilitat per a analitzar de manera objectiva patrons de canvi lingüístic, diferències d'ús entre la llengua d'homes i dones (o dirigida a homes o dones) i proporciona també evidències sobre el comportament lingüístic a les aules tant de l'alumnat com del professorat,  que moltes vegades passa desapercebut.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La igualtat de gènere és un element transversal en el currículum educatiu i, com a tal, hauria d'estar present en totes les àrees de coneixement.

Aquest llibre anima el sector docent i investigador de l'àrea de llengües estrangeres a reflexionar sobre la coeducació a l'aula. Es discuteixen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere des del punt de vista de la legislació educativa en general i el currículum de llengües estrangeres en particular. A més, s'estudia la llengua com a indicador del canvi social a través del llenguatge inclusiu, on es presta especial atenció a l'anàlisi contrastiva espanyol-anglès, anglès-espanyol, i es presenten diferents exemples de gènere des de l'enfocament de la lingüística del corpus.


Llibre disponible per capítols
INDICE