Capítol La lengua oral formal: características lingüísticas y discursivas
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta una descripció dels principals aspectes que caracteritzen els usos orals i són una referència bàsica per a l’ensenyament d’aquesta modalitat de llengua. Es repassen els autors que s’han interessat per la relació entre oralitat i escriptura, optant per la perspectiva dels gèneres discursius com la més adequada per concebre l’espai de la llengua oral formal, i els trets contextuals, discursius i lingüístics que la caracteritzen. Així mateix, es presenta l’estil nominal i l’estil verbal com a característiques sintàctiques i cohesives d’aquesta modalitat de llengua.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €