Capítol La lingüística del texto en los manuales de la ESO
RESUM CAPíTOL

La introducció de plantejaments discursius en l’ensenyament de la llengua i la literatura de les llengües primeres, a l’educació secundària, es fa a partir dels currículums de la LOGSE. Els canvis curriculars successius n’han revisat alguns aspectes, però sense modificar els plantejaments inicials. Aquest capítol revisa, en primer lloc, els plantejaments curriculars respecte de la matèria de llengua i literatura a l’ESO en l’actual decret de mínims; en segon lloc, analitza la seva incorporació als llibres de text en tres manuals de gran difusió, i, en tercer lloc, mostra unes quantes alternatives sobre aspectes no incorporats pels manuals.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE