Article La llengua a les frases fetes.
RESUM ARTICLE

En aquest treball, s'hi descriuen quines propietats lingüístiques solen caracteritzar les frases fetes i les expressions lexicalitzades en general (perquè puguin ésser detectades per un usuari de la llengua). També s'hi explica com s'accedeix a les frases fetes en els diccionaris que hi ha actualment al mercat i, finalment, s'hi fan propostes d'exercicis lingüístics per a l'aprenentatge i l'ensenyament de les frases fetes, tot utilitzant, entre d'altres, el Diccionari de Sinònims de Frases Fetes (DSFF; Espinal, 2004).

AUTORS
Espinal Farré, M. Teresa / Mateu Fontanals, Jaume


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €