Llibre La llengua oral a l'escola 10 experiències didàctiques


FORMATS DISPONIBLES
16,20 €
15,39 €
11,40 €
10,83 €
Resum del llibre
Les qüestions bàsiques de l'ensenyament de la llengua oral. Ofereix un marc teòric que dóna sentit als objectius i als continguts, i deu experiències d'aula vitals i diverses, que incideixen en el currículum perquè tracten sobre què, quan i com ensenyar i com avaluar les activitats.