Capítol La mediación en los centros educativos
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta l’experiència d’un centre de secundària sobre un dels mètodes de resolució de conflictes que s’està fent servir als centres educatius i en altres àmbits socials: la mediació. S’ofereix una reflexió sobre com s’ha posat en marxa l’experiència de la mediació en un centre educatiu, com s’ha fet la formació dels mediadors i mediadores, en quin tipus de casos han intervingut, quins obstacles han trobat, quines opinions tenen els mediadors/es i els mediats/des, el professorat, entre altres qüestions. Finalment, tenint com a base l’anàlisi feta, es suggereixen algunes recomanacions pel que fa a la temàtica.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Una reflexió crítica i a la intervenció global sobre un tema essencial per al nostre model educatiu i social, al mateix temps que intenta demostrar que educar per a la convivència des de criteris democràtics és possible i necessari. Indaga en els marcs i els continguts de la pedagogia de la convivència i en els factors disgregadors d’aquesta. Es presenten, des d’una perspectiva global i integrada, diverses propostes per als diferents àmbits del centre educatiu. També es tracta l’experiència de la posada en marxa del servei de mediació en un centre de secundària.I per últim, parla del paper de les famílies en l’educació per a la convivència. 

Llibre disponible per capítols
INDICE