Capítol La mediación según Johan Galtung: el método Transcend
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta el tema de la mediació des del vessant del professor Johan Galtung: el mètode Transcend, que ve il·lustrat amb cites de Mahatma Gandhi. La qüestió es defineix des d’una perspectiva de conflicte i procés i es focalitza en les diferents formes de violència (directa, estructural i cultural). El capítol finalitza amb quatre casos en què s’aplica el mètode Transcend en dos microconflictes i dos mesoconflictes.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Aquest llibre aporta una visió global de la mediació, insistint especialment en la figura del mediador, en la comunicació –un component especial de la relació social i educativa—i en els prejudicis de diferent tipus que, sovint, bloquegen les possibilitats d’afrontar amb èxit la resolució d’un conflicte. Així mateix, inclou una proposta de mediació basada en el mètode Transcend, de Johan Galtung. Aquest mètode busca canalitzar el conflicte vers una solució que no origini violència i és en aquest sentit que Galtung denomina el mediador «treballador del conflicte» i «treballador de la pau». Probablement un dels aspectes de més interès d’aquest llibre sigui l’enfocament didàctic: juntament amb el text explicatiu s’inclouen propostes d’activitats pensades per a l’aprenentatge de conceptes sobre mediació. L’autora evidencia la seva condició de formadora donant a aquestes activitats, seqüenciades curosament, i a l’estudi de casos, una vivesa que fa que la seva lectura esdevingui un exercici molt recomanable per a qui vulgui iniciar-se en la mediació en la comunitat.

Llibre disponible per capítols
INDICE