Capítol La medida de 6 a 12 años
RESUM CAPíTOL

La mesura és un dels 5 blocs de contingut matemàtic considerats a la major part dels currículums de matemàtiques d’educació primària. En aquest capítol s’assumeix que la mesura és una de les aplicacions més àmpliament usades de les matemàtiques, per la qual cosa s’obvia l’enfocament centrat exclusivament en el càlcul. Així doncs, es descriuen, en primer lloc, els coneixements matemàtics més importants; en segon lloc, es presenta una proposta de distribució dels continguts per edats o nivells, i, finalment, el capítol es tanca amb un itinerari didàctic d’ensenyament, en el qual es concreta una àmplia varietat d’estratègies i recursos per treballar els diferents continguts matemàtics de mesura.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Es focalitza en quines matemàtiques ensenyar a educació primària i com ensenyar-les. Els primers capítols expliquen què és la competència matemàtica i com desenvolupar-la a través d'una planificació i gestió d'activitats ajustades a les necessitats reals per aprendre matemàtiques.

Els capítols centrals aborden els blocs de contingut: numeració i càlcul, àlgebra primerenca, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Cada capítol inclou els coneixements més importants, una seqüenciació de continguts per nivells i itineraris didàctics d'ensenyament en els quals es descriuen una gran varietat de recursos organitzats en tres nivells: 1) contextos informals (situacions reals, materials manipulatius i jocs); 2) contextos intermedis (recursos literaris i tecnològics, com applets, robots educatius programables, etc.); 3) contextos formals: recursos gràfics, per avançar cap a la formalització del coneixement matemàtic. L'últim capítol ofereix orientacions i recursos específics per a l'avaluació de la competència matemàtica.

  

   


Llibre disponible per capítols
INDICE