Article La metodologia en les escoles infantils d'Europa.
RESUM ARTICLE

Encetem aquest monogràfic amb la idea d'ampliar la nostra mirada a unes altres escoles, a unes altres experiències, a una altra metodologia, per enriquir la nostra.FORMATS DISPONIBLES