Capítol La modelación matemática, habilidad a desarrollar en el currículo escolar en Chile
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol fem referència a un constructe que contribueix a l'ensenyament de la matemàtica tant a nivell escolar com universitari: el modelatge matemàtic. En particular, descrivim un cicle de modelatge les fases del qual permeten a l'alumnat abordar de manera comprensiva activitats que van des d'una situació plantejada en la vida quotidiana fins a la combinació i integració de models. Posterior a això, ressenyem la postura que s'assumeix sobre modelatge matemàtic en el currículum escolar a Xile durant els dotze anys d'escolaritat. A més, incorporem una anàlisi de diferents tasques de dos textos escolars licitats pel Ministeri d'Educació xilè, fent referència al cicle de modelatge assenyalat. A continuació, a tall d'exemple, descrivim tasques de modelatge que hem utilitzat per a finalitats de recerca. Finalment, exposem una activitat de modelatge. D'aquesta última, lliurem antecedents de la seva implementació amb un grup d'estudiants de secundària.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Ofereix una mirada des de diferents perspectives del modelatge a les tasques i activitats d'ensenyament, a la formació inicial i contínua del professor de matemàtiques, a l'ensenyament i aprenentatge d'alguns tòpics de la matemàtica. En aquest llibre podràs trobar des de l'anàlisi de tasques i experiències d'ensenyament a l'aula fins a resultats de recerca que proposen maneres d'abordar l'ensenyament del modelatge en diferents disciplines.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: El conocimiento del profesor de matemáticas y la formación inicial y continua de profesores
Parte II: La Modelación matemática en el contexto de la formación de ingenieros y STEM
Parte III: Análisis de tareas y actividades de modelación
Parte IV: Enseñanza y aprendizaje de tópicos de la matemática