Recursos La música en la escuela infantil


La música en la escuela infantil
Resum del recurs

La música ens envolta, ens acompanya. Els sons i la música són molt importants en el desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes. De la mà dels mestres, els nens i nenes més petits poden iniciar un itinerari lúdic i sensibilitzador.


Descripció del recurs

La música ens envolta, ens acompanya. Els sons i la música són molt importants en el desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes. Constitueixen un element clau a l'hora de descobrir i prendre contacte amb el món que els envolta, desenvolupar la seva percepció auditiva, de comunicar-se i socialitzar-se, de fer ús de la seva imaginació i desenvolupar la seva creativitat, d'expressar el que no poden dir amb paraules i, també, una font inesgotable de goig, entreteniment i plaer. La música, per tant, és un dels ingredients essencials en la vida de les persones de totes les edats i cultures.

De la mà dels mestres, els nens i nenes més petits poden iniciar un itinerari lúdic i sensibilitzador. A continuació us oferim, amb detall, tot un seguit de aspectes necessaris a treballar en l'educació infantil en relació a la música.