Capítol La noción de oración en libros de texto de catalán y de castellano
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull part d’un estudi dut a terme el curs 2007-2008 en dos instituts de Barcelona, en el qual es van analitzar els continguts i plantejaments de l’ensenyament de la gramàtica als manuals de les diferents llengües utilitzats simultàniament a 3r d’ESO, i la seva congruència. L’estudi va incloure una entrevista amb cadascun dels professors de català, castellà, anglès i francès. Concretament, el capítol se centra en l’anàlisi del tractament de la noció d’oració als manuals de llengua catalana i llengua castellana utilitzats simultàniament en un d’aquests centres escolars per un grup d’alumnes i els seus professors.  FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE