Capítol La organización conceptual de la enseñanza |
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta l'organització conceptual de l'ensenyament de les matemàtiques que ha anat construint un grup de mestres de Menorca que treballen en el primer cicle de primària. La forma en què expliquen aquesta organització conceptual de l'ensenyament és una tematització de la mena d'interacció que busquen amb el seu alumnat i amb els continguts. Des dels més generals als més concrets, tots els temes que es presenten són raons que han usat per construir el seu ensenyament, prenent decisions en el dia a dia perquè es poguessin crear a les aules connexions subtils entre les persones i les matemàtiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

En realitzar accions matemàtiques no només fem, sinó que també som. Ens sentim o no capaços, ens vivim o no a nosaltres mateixos, ens sentim forts o dèbils davant del món, davant dels problemes, davant de la matemàtica. En fer servir els nombres podem comprendre o no el món real i confiem o no en nosaltres mateixos, en la coherència dels nostres arguments i en les nostres possibilitats de pensar, imaginar, inventar… sense por.

Per això hem de repensar l’aprenentatge de les matemàtiques, no només preocupats pel potencial matemàtic que adquireixen els nens i les nenes quan comprenen els nombres i el significat de les operacions que fan amb aquests, sinó també pel potencial global que adquireixen com a persones; persones capaces de pensar per elles mateixes en entorns complexos, sentint-se capaces de prendre decisions pròpies; persones capaces de fer servir fonts d’informació i d’elaborar i controlar estratègies d’acord amb els seus propòsits.


Llibre disponible per capítols
INDICE