Capítol La organización cooperativa de la actividad educativa
RESUM CAPíTOL

L’organització de l’activitat educativa de l’aula com a element estructurador de la metodologia és el punt de partida d’aquest capítol. Després d’analitzar els avantatges de l’organització cooperativa de l’activitat de l’aula, els autors presenten algunes estructures i algunes tècniques de treball cooperatiu i proposen tres nivells d’intervenció com a nivells progressius d’incorporació del treball cooperatiu a l’aula. També apunten un instrument per a l’anàlisi del grau de cooperativitat del conjunt de l’activitat educativa d’una aula. Prenent com a referent aquest marc per al treball cooperatiu, proposen algunes orientacions i criteris respecte als continguts, els procediments, les tasques i els recursos discursius dels processos d’assessorament, per ajudar a iniciar, desenvolupar o consolidar una estructura cooperativa de les activitats educatives a l’aula i el centre.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje