Capítol La organización de la memoria
RESUM CAPíTOL

L'organització de la memòria no s'assemblaria gens a les prestatgeries buides d'una biblioteca. En aquest capítol es descriu que la memòria s'organitza de tal manera que els nostres records i coneixements formen xarxes on cada element es connecta a aquells amb els quals manté una relació de significat. Així, doncs, s'aprofundirà en aspectes com els coneixements previs i la seva avaluació, la creació de connexions, la teoria dels nivells de processament, l'aprenentatge actiu i l'aprenentatge amb comprensió.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Educación basada en evidencias

Resum del llibre

Aquest llibre ens aproxima de manera rigorosa, però també amena i accessible, als coneixements científics que hem obtingut sobre les accions i les circumstàncies que promouen l'aprenentatge en el context educatiu. Així, s'exposen des dels mecanismes cognitius que regeixen la memòria i l'aprenentatge fins als factors socioemocionals que influeixen en la motivació i en l'acompliment dels estudiants. A més, es detalla la recerca relativa als processos clau de l'ensenyament, com ara el feedback i l'avaluació, i es dedica una especial atenció a l'autoregulació de l'aprenentatge i la seva relació amb l'èxit escolar i acadèmic.

En definitiva, aquest llibre acosta a docents, estudiants i el públic en general als principis basats en l'evidència científica sobre com aprenem, que poden servir per fonamentar les practiques educatives més enllà de l'experiència personal.

ressenya   ressenya


Llibre disponible per capítols
INDICE
Bloque 1. La ciencia de cómo aprendemos
Bloque 2. Los procesos cognitivos del aprendizaje
Bloque 3. Los factores socioemocionales del aprendizaje
Bloque 4. La autorregulación del aprendizaje
Bloque 5. Los procesos clave de la enseñanza