Capítol La organización de los contenidos
RESUM CAPíTOL

En les unitats didàctiques es treballen continguts d’aprenentatge diferents, que han de ser seleccionats obeint una sèrie de criteris i el tipus de relació que s’estableix entre ells. Després de fer una revisió terminològica dels conceptes que fan referència a les diverses maneres de relacionar les disciplines (multidisciplinarietat, interdisciplinarietat i transdisciplinarietat), aquest capítol ofereix algunes propostes metodològiques globalitzadores, analitza les raons que les justifiquen i conclou amb una proposta basada en un enfocament globalitzador.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €