Capítol La organización del apoyo como tarea compartida
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol explicarem el canvi que es promou a les escoles inclusives per concebre el suport educatiu des de la perspectiva comunitària, que potencia la participació i col·laboració de totes les persones del centre i de la comunitat per fer front a les barreres que s'interposen en l'aprenentatge i la participació de tots els estudiants. Això implica superar la visió del suport com una tasca exclusiva de professionals especialistes, per comprendre-la com una responsabilitat compartida per totes les persones, professionals o no, que són presents a l'entorn dels estudiants i que en més o menys mesura influeixen en els seus processos d'aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE