Capítol La organización del aula: espacio de interacción y comunicación
RESUM CAPíTOL

L’aula es presenta com el lloc en el qual es porten a la pràctica les propostes teòriques, i és un factor clau a tenir en compte en el procés d’ensenyament-aprenentatge. No hi ha una recepta única sobre la qual es pugui basar l’actuació docent, però sí criteris que s’han de considerar per aplicar-los de manera eficaç a l’aula. Aquest capítol recull les consideracions generals com a base per desenvolupar la pràctica docent en l’organització física de l’aula, així com unes quantes estratègies metodològiques i criteris que poden ajudar a decidir el tipus d’ensenyament i el mètode adequat per a cada situació.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Les reflexions i l’anàlisi que s’ofereixen mostren tant els aspectes conceptuals com pràctics que es necessiten per a l’elaboració dels materials i la seva aplicació en situacions d’aprenentatge. Es tracta de la selecció, l’ordenació i la codificació del coneixement i la seva avaluació, és a dir, els desenvolupaments teoricopràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les arts plàstiques i visuals, els seus contextos i els seus entorns d’ús, juntament amb els coneixements dels processos creatius dels estudiants, les seves característiques i els seus ritmes d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE