Llibre La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo


FORMATS DISPONIBLES
17.50 €
12.30 €
Resum del llibre
La tutoria, tasca de qui? Tenim en compte una doble perspectiva per facilitar la possible resposta: la tutoria puntual i al tutorización permanent dels alumnes i alumnes. Quan parlem de tutoria puntual ens referim al conjunt d'activitats individuals o de grup que duu a terme el tutor responsable d'un col·lectiu d'alumnes (la classe). La tutorización és la capacitat que té tot professor de posar-se al costat de l'alumne, d'ajudar-li a resoldre els seus problemes personals, d'aprenentatge, d'autonomia-dependència, de relació… I en aquesta tasca ningú pot quedar exclòs. La programació, la dinàmica de grups i l'entrevista sentin tres bases fonamentals de l'acció tutorial.