Capítol La organización del proceso de edición
RESUM CAPíTOL

Aprofundir en el procés d’edició permetrà l’abordatge dels elements estratègics de cada fase. Així doncs, aquest capítol se centra en el procés d’edició general, tenint en compte les necessitats de coordinació i de sistematització del procés en funció de tres models de producció (edició interna, externalització de la gestió i externalització de tot el procés), i en els aspectes fonamentals de cadascuna de les fases del procés respecte al valor afegit que aporta cadascuna d’elles a la transformació dels continguts i els perfils professionals associats.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €