Capítol La organización del tiempo
RESUM CAPíTOL

La relació entre l'ús del temps escolar i l'eficàcia educativa és, alhora, una evidència i una preocupació que sol centrar l'interès dels professionals de l'educació. Temps i espai apareixen com dues variables fortament relacionades entre si, perquè tota activitat formativa queda conformada per les coordenades temporals i espacials en les quals es desenvolupa. Com veurem en els fonaments d'aquest capítol, la reflexió actual sobre el temps en educació escolar suposa una concepció més flexible que els conceptes tradicionals de calendari o d'horari escolar. Per tant, ens interessa analitzar com fer rendible l'ús del temps i, per a això, es presenten les dimensions i variables del temps escolar. Així mateix, es mostren dues experiències de diferents centres i diverses propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €