Capítol La organización social de la clase y la distribución del tiempo y el espacio
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es descriuen les formes més genèriques d’organització social en els centres educatius mitjançant els referents d’anàlisi que ens permetin reconèixer les possibilitats de cadascuna de les opcions. D’aquesta manera, es presenten els criteris per triar, en cada moment, la forma d’agrupament més adequada segons les intencions educatives. Igualment, també es tracten les variables metodològiques del temps i l’espai.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €