Capítol La orientación académica y profesional en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

Orientar és la intervenció professional que contribueix a ajudar les persones a imaginar, planificar i dur a terme un projecte de vida satisfactori, d’acord amb les seves necessitats, possibilitats i motivacions. Un dels objectius de l’educació secundària és que l’alumnat vagi coneixent el món laboral i els camins pels quals, a través del sistema educatiu, es pot arribar a integrar en la societat per mitjà de la feina. Aquest capítol aborda el complex fenomen de la transició a la vida activa, donant a conèixer la importància i el perfil dels orientadors, tutors i professorat que hi participen.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE