Capítol La ortografía y el sistema de la lengua
RESUM CAPíTOL

A través de la història, l’escriptura apareix en funció de la necessitat de fixar el món que l’home coneix i que organitza amb símbols que representen la realitat tangible, missatges, idees, pensaments, etc. Gràcies a l’escriptura, la llengua adquireix els valors de durada i extensió i supera les barreres del temps i de l’espai. Aquest capítol presenta la relació entre llengua oral i escrita, la complexitat dels sistemes alfabètics i el sistema de la llengua, oferint una visió general dels nivells d’anàlisi del sistema gràfic més productius per a l’adquisició de l’ortografia.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Hem de reflexionar sobre com aprèn ortografia el nen, a través de quin mecanisme interioritza el codi gràfic de la llengua, o per què aquest es converteix en un escull difícil de superar. És necessari saber també quin lloc ocupa l'aprenentatge de l'ortografia en el conjunt de l'aprenentatge de la llengua escrita. Donar resposta a aquestes preguntes requereix una sèrie de recerques no concloses encara i que al nostre país estan encara en una etapa inicial.

Aquest llibre pretén ser una reflexió sobre l'ensenyament de l'ortografia basada en la nostra pràctica de mestres en diferents nivells i en les aportacions de la psicologia en el camp de l'aprenentatge i de l'estudi dels processos d'escriptura.

Llibre disponible per capítols
INDICE