Capítol La pedagogía del aprendizaje servicio
RESUM CAPíTOL

Malgrat la diversitat d’experiències d’aprenentatge servei i la singularitat de cadascuna d’elles, en totes cristal·litzen elements comuns que ens animen a definir una pedagogia pròpia de l’aprenentatge servei. A això es destina aquest capítol. En primer lloc, es mostra amb quines tradicions entronca més fàcilment i es detallen els elements pedagògics que, al nostre entendre, són clau d’aquesta pràctica. En segon lloc, aquest capítol se centra en el recorregut metodològic que proposa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

Llibre disponible per capítols
INDICE