Capítol La pédagogie du projet en Français Langue étrangère
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda una de les metodologies útils per a l’ensenyament del francès: la pedagogia de projectes. Es defineixen les seves principals funcions i objectius, així com els diferents tipus de projectes que es poden dur a terme i les etapes que els componen. Seguidament s’exposen diverses idees per a la seva avaluació i algunes eines de gran utilitat per a l’avaluació en aquest marc de treball. El capítol acaba amb un apartat d’activitats sobre aquesta qüestió, així com amb una llista de referències bibliogràfiques i bibliografia web.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En el volum Didáctica del Francés s’aborden els continguts d’ordre metodològic i tècnic relatius als actes professionals de programar, intervenir i avaluar. S’ofereix un itinerari formatiu de vuit capítols; els que es presenten en francès, utilitzat com a llengua de treball, són aquells que es refereixen, de manera més precisa, a un saber i saber fer tècnic docent per a la configuració d’escenaris curriculars, i aporten dispositius i elements essencials d’organització (unitats didàctiques), de concreció (activitats), d’instrumentació (materials i recursos), etc., des de la perspectiva d’una planificació estratègica coherent.Llibre disponible per capítols
INDICE