Capítol La percepción de eficacia motriz del alumnado y su relación con la actividad física y los comportamientos docentes
RESUM CAPíTOL

El Grup d’Investigació en Ensenyament i Avaluació de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat Autònoma de Madrid es va proposar dur a terme un projecte d’investigació per mirar d’obtenir una radiografia actual de determinats aspectes de l’educació física en els centres educatius espanyols. Aquest capítol recull, d’una banda, quina és la percepció d’autoeficàcia motriu de la població en edat escolar i, de l’altra, l’anàlisi de les possibles relacions entre la percepció de l’autoeficàcia i la freqüència d’activitat. Així mateix, s’ofereixen algunes orientacions i propostes per millorar la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge en educació física.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Tándem

Resum del llibre
Llibre que permet formar-se una imatge de la situació actual de l'àrea de l'educació física escolar i ofereix propostes d'intervenció a partir dels resultats d'un estudi centrat en el professorat (tenint en compte la percepció i la realitat del discurs docent, el sentiment de competència davant els reptes que planteja el desenvolupament de la seva professió) i l'alumnat (satisfacció, percepció d'eficàcia, hàbits de pràctica d'activitat física, imatge formada dels docents, o la percepció de l'esforç). Les seves pàgines són d'interès tant per al professorat en actiu com per als formadors dels docents i per als estudiants que es troben en procés de formació per a la seva futura implicació en l'ensenyament.

Llibre disponible per capítols
INDICE