Article La personalización del aprendizaje escolar, una exigencia de la nueva ecología del aprendizaje
RESUM ARTICLE

L’article introdueix la visió de la personalització de l’aprenentatge escolar, que constitueix el teló de fons del dossier, situant-la en la tradició de les pedagogies centrades en l’aprenent i destacant, al mateix temps, el salt qualitatiu que introdueix en aquesta tradició. La personalització de l’aprenentatge escolar es presenta com una exigència derivada de la necessitat d’adequar l’educació formal i acadèmica a les característiques de la nova ecologia de l’aprenentatge. Aquesta adequació va molt més enllà d’un canvi en les estratègies pedagògiques, didàctiques o curriculars i requereix la posada en marxa d’actuacions a diferents nivells i àmbits de l’organització, com també el funcionament del sistema educatiu i la participació d’actors diferents. L’article es tanca amb la presentació a grans trets de l’organització del dossier i dels continguts que hi ha.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: La personalización del aprendizaje: fundamentos y principios
BLOQUE 2: Estrategias y experiencias de personalización del aprendizaje
BLOQUE 3: Artículos de opinión
GUÍA DE RECURSOS