Capítol La perspectiva de los usuarios sobre la calidad de los materiales educativos multimedia y los procesos formativos en línea: usos, utilidad y valoració
RESUM CAPíTOL

La valoració de la qualitat d’una proposta de formació que integra les TIC requereix considerar les diferents perspectives del conjunt de professionals i agents implicats en la seva planificació i desenvolupament. Aquest capítol complementa la mirada externa de l’avaluació amb la proposta de diversos instruments per a la valoració dels processos d’ensenyament i aprenentatge en aules que fan servir les TIC per part dels que hi participen directament. Amb aquesta finalitat, es presenten quatre qüestionaris perquè professors i alumnes puguin valorar l’ús de materials multimèdia en diversos contextos, així com el desenvolupament de processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos virtuals.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
II Parte: Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, ind
III Parte: Recursos y fuentes documentales