Article La planificació del discurs oral formal.
RESUM ARTICLE

S'ha parlat a bastament de la planificació del text escrit, però segons quins tipus de discursos orals requereixen també una planificació i segueixen un procés d'elaboració que és, en part, paral·lel al de l'escrit. Aquest article parteix d'aquestes semblances per anar després més enllà, ja que, aprofitant la caracterització dels tipus de textos i de les seves superestructures, pretenem donar unes pautes que pensem que poden facilitar l'elaboració de textos orals formals.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €