Capítol La política educativa española y la educación para el desarrollo: Una revisión de las últimas leyes de educación
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitza la presència i el tractament de temàtiques relacionades amb l’educació per al desenvolupament i la dimensió global en els fonaments i continguts de les lleis que han regulat i regulen el sistema educatiu a Espanya, prestant una atenció especial a la llei vigent, tant pel que fa a l’àmbit estatal com en el que hi ha regulat a la comunitat autònoma de Galícia, en el marc de les seves competències en educació. D’aquesta manera, veurem els elements transversals del currículum amb relació a l’educació per al desenvolupament, i com està inclosa com a àrea pròpia dins del currículum, així com la seva presència en els continguts de la resta d’àrees curriculars.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.


Llibre disponible per capítols
INDICE