Capítol La práctica educativa I. Organización y planificación
RESUM CAPíTOL

L’organització i la planificació són eines considerades indispensables al servei d’una pràctica educativa de qualitat. Les decisions que es prenen en aquests àmbits condicionen el que passarà a l’aula i viceversa. Aquest capítol s’ocupa dels aspectes organitzatius (des del centre fins a l’aula, l’espai i el temps, els recursos materials, etc.) que tanta importància tenen en la configuració de la pràctica educativa. Així mateix, també es tracten els aspectes de planificació dels diferents àmbits que la integren (activitats, unitats, instruments de planificació, etc.).FORMATS DISPONIBLES
5,99 €