Capítol La práctica educativa II. Criterios y ámbitos de intervención
RESUM CAPíTOL

La reflexió posterior a l’acció educativa sobre el que s’havia programat i sobre les dificultats o els encerts en l’actuació és clau per anar millorant la pràctica educativa. Aquest capítol analitza les relacions que s’estableixen entre el que s’ha previst i planificat i el que passa a l’aula, i detalla els criteris generals que han de presidir la pràctica educativa a l’escola infantil. Així mateix, es revisen les situacions educatives principals, se citen orientacions didàctiques adequades als dos cicles, i es conclou amb una explicació sobre els materials adients en aquesta etapa.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €