Capítol La práctica educativa. Unidades de análisis
RESUM CAPíTOL

Un dels principals objectius de qualsevol bon professional, en aquest cas amb relació a l’àmbit educatiu, consisteix a ser cada vegada més competent en el seu ofici. Aquesta millora professional generalment s’aconsegueix mitjançant el coneixement i l’experiència: en aquest cas, el coneixement de les variables que intervenen en la pràctica educativa i l’experiència per dominar-les. Aquest capítol pretén descriure la utilitat dels referents que poden contribuir a l’anàlisi de la pràctica educativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €