Capítol La práctica reflexiva entre la razón pedagógica y el análisis del trabajo: vías de comprensión
RESUM CAPíTOL

La reflexió constitueix l’essència de tota professió i de les pràctiques d’aquells que, en cada ofici, prefiguren una professionalització. Partint d’aquesta idea, aquest capítol aborda el fet de la pràctica reflexiva a través d’una obertura doble: En primer lloc, cap a la tradició pedagògica i, posteriorment, cap als corrents més recents —tant propis com aliens a l’àmbit educatiu. Amb això, simplement es pretenen suggerir certes connexions entre professionalització i pràctica reflexiva, així com proposar noves línies de treball al voltant del desenvolupament de la pràctica reflexiva en l’ofici d’ensenyar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
La pràctica reflexiva té com a objectiu coparticipar i fer dialogar entre si aquests sabers diversos. Aquest llibre pretén aprofundir en alguns aspectes de la formació del professorat reflexiu i intenta demostrar que mitjançant la pràctica reflexiva del professorat es pot conciliar la raó científica amb la raó pràctica, el coneixement de processos universals amb els sabers de l’experiència, l’ètica, la implicació i l’eficàcia. Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar va adreçat, en primer lloc, a tots els professionals que analitzen i transformen les seves pràctiques, però també als que els acompanyen: assessors, formadors, responsables de projectes innovadors o equips directius d’escola.

Llibre disponible per capítols
INDICE