Capítol La práctica reflexiva entre la razón pedagógica y el análisis del trabajo: vías de comprensión
RESUM CAPíTOL

La reflexió constitueix l’essència de tota professió i de les pràctiques d’aquells que, en cada ofici, prefiguren una professionalització. Partint d’aquesta idea, aquest capítol aborda el fet de la pràctica reflexiva a través d’una obertura doble: En primer lloc, cap a la tradició pedagògica i, posteriorment, cap als corrents més recents —tant propis com aliens a l’àmbit educatiu. Amb això, simplement es pretenen suggerir certes connexions entre professionalització i pràctica reflexiva, així com proposar noves línies de treball al voltant del desenvolupament de la pràctica reflexiva en l’ofici d’ensenyar.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €