Capítol La presència de la sintaxi en el currículum de Llengua
RESUM CAPíTOL

Quina ha de ser la presència de la sintaxi en els programes de Llengua de l’educació secundària? Sobre quins conceptes bàsics s’han d’articular els continguts sintàctics de la matèria? En aquest capítol s’aborden aquestes i altres qüestions referides a la presència de la sintaxi en el currículum, prenent com a focus l’orientació comunicativa dels programes de Llengua. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE