Capítol La producción escolar creativa es un elemento fundamental de la alfabetización mediática
RESUM CAPíTOL

És rigorós i eficaç, des del punt de vista educatiu, proposar que l’alumnat dugui a terme produccions audiovisuals? Aquest capítol parla d’aquesta qüestió, valorant la transcendència de tenir una consciència crítica o no tenir-ne, de comprendre els mecanismes del llenguatge a través del qual ens arriben la majoria dels missatges o de saber expressar-nos amb l’alfabet comunicatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE